Är det säkert?

Självklart. Ditt arkivmaterial förvaras torrt, tryggt och säkert i en modern och bevakad lageranläggning i södra Stockholm. Vår tjänst uppfyller både Bokföringsnämndens, Advokatsamfundens samt Riksarkivets regler och föreskrifter kring arkivering.