Arkivering av bokföring, juridiska akter och övriga dokument

arkivering_bokforing

Allt fler företag kontaktar oss och är intresserade av våra skräddarsydda arkiverings. Det har visat sig att vår tjänst är ett mycket kostnadseffektivt sätt att frigöra dyrbar kontorsyta för bättre ändamål än förvaring. För att ge ett exempel kan nämnas att en av våra kunder vid fick så mycket plats över på kontoret att de kunde ta in ytterligare en medarbetare!

Användningsområdena för vår företagstjänst är spridda, men några exempel är:

  • Arkivering av bokföring, verifikationer och redovisning
  • Arkivering av juridiska akter
  • Arkivering av räkenskapsmaterial för konkorusbon

Tillsammans med er sätter vi ihop en rutin som är anpassad till verksamheten. Finns ett löpande förvaringsbehov placerar vi gärna ut ett antal tomlådor på kontoret som packas vid behov. När de är redo för upphämtning, bokar ni det enkelt via telefon eller vår hemsida. I samband med upphämtningen placerar vi också ut nya tomlådor.

I vårt lager förvaras materialet tryggt och säkert. Vår lokal är larmad och bevakad och självklart brandskyddad med en effektiva sprinklers.

Nyfiken? Hör av dig till oss idag på 08 30 69 69 så berättar vi mer!